Disclaimer

&Zo Arbeidsbemiddeling (Kamer van Koophandel: ) verleent u hierbij toegang tot www.wijzijnzo.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

&Zo Arbeidsbemiddeling behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan &Zo Arbeidsbemiddeling niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. &Zo Arbeidsbemiddeling spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden teksten, afbeeldingen en andere materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze teksten, afbeeldingen en andere materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van &Zo Arbeidsbemiddeling.

In het bijzonder zijn alle eventuele prijzen en tarieven op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan &Zo Arbeidsbemiddeling nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij &Zo Arbeidsbemiddeling.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van &Zo Arbeidsbemiddeling, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Toepasselijk recht

Deze site is gemaakt door en wordt geëxploiteerd door &Zo Arbeidsbemiddeling in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst. 

Op al onze leveringen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van ABU van toepassing.

× Chat