Door Sanne van Daal

Snel leren, creatief omgaan met kansen, in staat zijn klappen op te vangen, dé ingrediënten voor succesvol zakendoen in de toekomst. Dit wist Charles Darwin in 1859 al, toen hij in The Origin of Spieces schreef; “Het is niet de sterkste soort die overleeft, noch de meest intelligente. Het is degene die zich het beste kan aanpassen”.

Om mij heen hoorde ik roepen, in de economische dip die we achter ons laten, dat er geen sprake was van een crisis, maar dat we te maken hadden met een ‘nieuwe realiteit’. Een realiteit met overschotten op de arbeidsmarkt, prijsoorlogen in de supermarkt en een troosteloos consumentenvertrouwen. Het duurde al zo lang, “het zal wel zo blijven”. Er werd gekort en gesneden, gematigd en gevreesd. Maar hoe anders waren de afgelopen jaren dan dat het in 1859 was, toen Darwin ons al duidelijk wilde maken dat we in tijden van verandering simpelweg wendbaar moeten zijn? We waren er gewoonweg niet op voorbereid.

Geef elkaar de ruimte

De toekomst begint bij het kritisch bekijken van het organogram van een onderneming. Is er binnen de huidige organisatiestructuur in elke laag van de organisatie ruimte voor creativiteit? Informatie en kennis delen, intern en extern, zorgt voor nieuwe samenwerkingen en business. Wordt er gevraagd en geluisterd naar inbreng van diegene binnen die organisatie die zich het dichtst ‘bij de bron’ begeven? Creëer een omgeving waarin kennisdeling wordt gestimuleerd, waarin men verbindingen opzoekt, verbetervoorstellen doet, waarin men elkaar kán, mag en durft aan te spreken. Ben niet bang dat dit ten koste gaat van de productiviteit, maar omarm juist wat het oplevert.

De ring in!

De digitale revolutie is er een waarin vernieuwingen zich ongekend snel opvolgen. De voorgaande technologische revoluties kenden periodes van stabilisatie, enige vorm van rust en tijd voor ondernemers om weer in balans te komen. Ademhalen is er tegenwoordig niet meer bij. Weer is het sleutelwoord wendbaarheid. Bokshandschoenen aan, niet alleen ‘uitdelen’ in de vorm van creativiteit, maar ook incasseren. De digitale revolutie stabiliseert niet. Wacht niet op het moment dat er ruimte komt voor ademhalen, maar zet schrap voor meer. Ontwijk, deel uit, incasseer. Ben voorbereid. Kijk, luister en leer naar en van klanten, leveranciers, onderwijsinstellingen, geleerden. Neem branche informatie op als een spons en heb altijd oog voor trends en innovatie. Zo slaan kansen en bedreigen niet als een verassing in het gezicht.

“Het beste jongetje van de klas”

Wanneer ik, zeer regelmatig, afzak naar het zuiden van ons land, passeer ik Chemelot, een groot industriecomplex voor de vooral chemische industrie. Koninklijke DSM is een groot gebruiker van Chemelot en voor mij hét schoolvoorbeeld van ‘snel leren’. In 1902 werd DSM opgericht als staatsbedrijf, voor de exploitatie van ondergrondse steenkolenreserves in Limburg. Na de grote gasvondst in Groningen, sloot onze regering in 1973 de laatste steenkolenmijn. Einde inkomsten DSM. De sluiting van de mijnen in Limburg gaf grote werkeloosheid in het gebied. DSM had in de 30 voorbij gegane jaren veel chemische kennis vergaard en besloot onder de oude naam verder te gaan op nieuw terrein, de (petro)chemie. In 1996 verkocht de staat de laatste aandelen DSM. Vele innovaties later behaald DSM een omzet van 8 miljard euro (2015). Koninklijke DSM is vandaag de dag wereldwijd actief op het gebied van gezondheid, voeding en materialen. En heus, dat begon met steenkolen.

‘Becoming future proof’

Het ondernemen van de toekomst in de lezing zoals hierboven is niet per definitie een garantie voor het verdienen van veel geld en het behalen van de lijst; “de 250 snelst groeiende bedrijven van Nederland”. Het is als door schade en schande wijzer worden, vallen en opstaan, groeien en leren, mét en dóór elkaar. Het is vernieuwend, het is wendbaar, het kan tegen een stootje. Het is altijd, nu en in de toekomst, ‘future proof’.

Hoe future proof bent u?

Bronnen: Wikipedia, factchecking inzake Koninklijke DSM

× Chat